Svědectví

Po celém světě jsou desítky tisíc žen, které se setkávají, aby spolu studovaly Boží Slovo a používají přeložené biblické studie od Love God Greatly. Některé ženy studují samy, zatímco jiné se připojují ke studijním skupinkám v místě, kde žijí, nebo k online skupinám. Od Aše až po Ostravu, od Šumavy a Beskyd, přes Jeseníky a Krkonoše až po Krušné hory se ženy setkávají nejen proto, aby studovaly Bibli, ale také aby vytvářely láskyplná a povzbuzující společenství, ve kterých mohou pečovat o svůj duchovní život a růst. 

Přečtěte si následující svědectví a připojte se k nám v oslavě toho, co Bůh dělá skrze Miluj Boha nesmírně.

„Když jsou ženy vybaveny poznáním Boží pravdy, svět je proměňován – jednou ženou po druhé.”

Anežka Zelinková

Praha – Česká republika 

Pánu Bohu jsem svěřila svůj život, když mi bylo asi 17 nebo 18 let. Přestože pocházím z křesťanské rodiny, trvalo mi, než jsem si sama pro sebe „objevila“ jaký Bůh je, proč v něj věřit a co to pro mě vlastně znamená. Od té doby jsem byla vždy zapojená do nějaké služby v církvi. Práce s mládeží, letní anglické tábory, práce s dorostem, … Docela jsem ale bojovala s Biblí. Jako dítě z věřící rodiny jsem znala všemožné biblické příběhy, ale nevydržela jsem si číst pravidelně a často jsem měla pocit, že zůstávám jen „na povrchu“ a něco mi uniká. Zkoušela jsem číst chronologicky, podle jednotlivých knih, metodou “zavřu oči a kde se to otevře, tam je něco, co si mám přečíst”, ale přetrvával pocit, že Bible je něco, s čím si moc nevím rady.

Po nějaké době jsem se s manželem odstěhovala kvůli práci do Asie a během jednoho roku dokončila školu, dala výpověď v práci, skončila ve všech službách v církvi a ocitla se v úplně novém prostředí. Co teď? Pán Bůh moc dobře věděl, jak moc potřebuju odpočinek a ztišení, aby mi mohl dát vyrůst. Bylo mnoho chvil, kdy jsem si zoufala a připadala si nevyužitá, ale Pán Bůh v tom všem pracoval. Pracoval na mém vztahu k Němu, k Bibli i na mě samotné.

Trvalo tři roky, než jsem se shodou různých okolností dostala za svou dlouholetou kamarádkou Péťou do Severního Irska a skrze ni i ke službě Love God Greatly/Miluj Boha nesmírně. LGG jsem znala už z dřívějška, ale až v ten rok do sebe vše zaklaplo a já věděla, že Pán Bůh mě znovu vede k nějaké službě. Službě, kterou pro mě připravil On. Skrze LGG nasytil můj hlad po Jeho Slově způsobem, kterému jsem rozuměla. SOAP metodou jako by se Písmo otevíralo před očima a vše dávalo mnohem větší smysl. Ukazoval mi, jak si můžu Jeho Slovo zamilovat a jak můžu ještě víc a do hloubky poznávat Jeho samotného. Vyslyšel také mé několikaleté modlitby, když mi dal možnost sloužit českým ženám, i když jsem byla v zahraničí! Dal mi ale ještě mnohem mnohem víc… Obnovil mě a dal mi poznat, že Bible není něco „nedostupného“. Naopak, Jeho Slovo je živé a mocné. Je naděje plné a život proměňující. A mým přáním je, abyste to mohly prožít i vy.

Přidejte se

Miluj Boha nesmírně začíná jednoduchým plánem čtení Bible, ale tím naše služba nekončí. Rády se spolu setkáváme ke společnému studiu, ať už doma nebo v místní církvi, zatímco některé ženy studují společně přes internet a vytváří tak komunitu žen z různých částí světa.