Proč S.O.A.P.?

Jedna věc je prostě číst Písmo, ale když během čtení záměrně zpomalíte, máte možnost se nad Písmem zamyslet a více se jím zabývat. Díky tomu se do něj ponoříte hlouběji a „vyskočí“ na vás pravdy, které byste minuly, kdybyste dané verše prostě jen přečetly a pak vesele pokračovaly dál. Rády bychom vás teď povzbudily k tomu, abyste zkusily metodu S.O.A.P. používat při svém každodenním čtení a samy uvidíte, o kolik víc z něj vytěžíte… Budete ohromené.

Co znamená S.O.A.P.?

S – S znamená Písmo (Scripture) – Ručně si vypište dané verše… Budete překvapené, co vám Bůh ukáže už jen tím, že zpomalíte a opíšete si verše, které si čtete!

O – O znamená Postřehy (Observation)– Co v daných verších vidíte? Komu jsou směřovány?  Opakují se některá slova? Která slova upoutala vaši pozornost? 

A – A znamená Aplikace (Application) – Tady se Boží Slovo stává osobním. Co vám dnes Bůh chce říct? Jak můžete tento text aplikovat do vašeho života? Co můžete změnit nebo co můžete udělat? 

P – P znamená Modlitba (Prayer). Modlete se k Bohu Jeho Slovem. Pokud vám Bůh během čtení něco ukázal, modlete se za to. Pokud ukázal nevyznaný hřích, vyznejte ho. 

Studium Božího Slova tímto způsobem vám může zabrat chvilku nebo dlouhou dobu, podle toho, kolik zrovna máte času. Některé dny to může být jen 10 nebo 15 minut, jiné dny déle.

Jak začít s metodou S.O.A.P.?

Koloským 1:5–8

S – Obojí (víra a láska, pozn. překl.) pramení z naděje, která je pro vás uložena v nebi, jak už jste slyšeli, když slovo pravdy, totiž evangelium, přišlo k vám. To nese ovoce a rozrůstá se po celém světě a stejně tak je tomu u vás již ode dne, kdy jste je uslyšeli a opravdově poznali Boží milost. 

Toto vše jste se dozvěděli od našeho milovaného spoluslužebníka Epafra, který je vůči vám věrný Kristův služebník a který nám také pověděl o vaší lásce v Duchu. 

O – (Často si své postřehy píšu jen v bodech… Zaznamenám si, co na mě z textu „vyskočí“ na první pohled.)

  • Když spojím víru a lásku, získám naději.
  • Musíme mít na paměti, že naše naděje je v nebi… teprve přijde.
  • Evangelium je slovo pravdy.
  • Evangelium neustále nese ovoce a rozrůstá se od prvního dne do posledního.
  • Stačí jen jedna osoba, aby změnila celou komunitu. . . Epafras.

A – Dnes mě zaujalo, jak Bůh použil jednoho muže, Epafra, aby změnil celé město!!! Připomněla jsem si, že jsme povoláni jednoduše druhým vyprávět o Kristu… a Božím úkolem pak je evangelium šířit… dát mu růst a nechat ho, aby neslo ovoce. Připadalo mi, jako by dnešní verše byly určené přímo pro LGG . . . To nese ovoce a rozrůstá se po celém světě a stejně tak je tomu u vás již ode dne, kdy jste je uslyšeli a opravdově poznali Boží milost.“

Není to úžasné, když je Boží Slovo tak živé, že mluví přímo do naší aktuální situace?!! Modlím se dnes za to, aby všechny ženy zapojené do téhle biblické studie porozuměly Boží milosti a měly žízeň po Jeho Slově.

P – Drahý Pane, prosím, pomoz mi být jako Epafros… abych o Tobě vyprávěla ostatním a výsledek už nechala ve Tvých milujících rukou. Prosím, pomoz mi pochopit a uplatnit to, co jsem dnes četla, v mém životě, abych každým dnem mohla být víc a víc jako Ty. Pomoz mi žít život, který nese ovoce víry a lásky. Kéž je má naděje ukotvená v nebi, ne na zemi. Pomoz mi si zapamatovat, že TO NEJLEPŠÍ teprve přijde!

Nejdůležitějšími částmi metody S.O.A.P. jsou VAŠE interakce s Božím Slovem a jeho aplikace do VAŠEHO života.

ZDROJE A MATERIÁLY S METODOU SOAP

Všechny studie i Bible Love God Greatly jsou vytvářeny s pomocí metody SOAP. Naše materiály vám pomáhají více pracovat s Božím úžasným Slovem a hlouběji mu tak porozumět!

Veškerý zisk z prodeje biblických studijních deníků a dalších materiálů se v plné výši navrací zpět do služby Love God Greatly a pomáhá nám poskytovat Boží Slovo ženám po celém světě v jejich rodném jazyce! V současnosti překládáme naše studie do 40+ světových jazyků a doufáme, že se budeme moct nadále rozrůstat.

Vaším nákupem pomáháte této službě růst!