Boží království (Jan 18:36)

Čtení: Jan 18:1–19:42
SOAP: Jan 18:36

„Mé království není z tohoto světa,“ odpověděl Ježíš.
„Kdyby mé království bylo z tohoto světa, moji služebníci by bojovali,
abych nebyl vydán židovským vůdcům. Mé království ale není odsud.“

Během této studie jsme jasně viděly, že Janovo evangelium nabízí odlišný pohled na život a službu Ježíše než zbylá tři evangelia. Jan si vybral určité události, které popsal proto, aby svým čtenářům dokázal, že Ježíš Kristus je Boží Syn a jediná cesta k věčnému životu. To, jak popsal ukřižování, je stejné. Jan zaznamenává konkrétní chvíle, rozhovory a činy, aby Ježíše prezentoval jako Krále, který má plnou kontrolu nad tím, co se mu děje, a který je ochotný sám sebe obětovat za tento svět. Stejně jako to platí pro celý zbytek jeho evangelia, i zde se Jan snaží popsat svědectví Krále tak, abychom v něj my čtenáři mohli uvěřit a mít věčný život.

Když Ježíš se svými učedníky přišel do zahrady na okraji města, obklopila je skupina vojáků, které vedl Jidáš. Ten, který Ježíše zradil. Když se jim Ježíš odhalil, vojáci padli na zem. Ježíš s nimi dobrovolně odešel a přijal poslání, které mu Otec dal. Když pak Ježíš stál před Annášem, zůstal klidný, i když ho kněží a strážní bili.

Posléze během výslechu Ježíš Pilátovi oznámil, že je Králem. Ježíš věděl, že Jeho posláním není svrhnout vládu, ale zachránit svět od hříchu. Odhalil, že Jeho království není z tohoto světa, čímž se podřídil autoritám, před kterými stál, aniž by jakkoliv odevzdal svou moc či svrchovanost.

Ježíš zůstal klidný a měl kontrolu nad vším i během svého ukřižování. Jan zaznamenává, že Ježíš věděl o všem, co se mu děje. Jeho poslední slova na kříži dokazují, kým je. Jeho život mu nebyl vzat. Nebyl donucen podřídit se, ani nebyl donucen zemřít. Ježíš se nechal zatknout, soudit, zbít a ukřižovat, aby naplnil svůj záměr: zemřít, abychom my s Ním mohli mít věčný život. Ježíš dokonči své dílo. Naplnil Písmo a ukázal světu, kým je. Poté se vzdal svého ducha. Nebyl zavražděn proti své vůli, ale dobrovolně se vzdal a ochotně umřel, abychom my mohli žít.

On je skutečným Králem. On je tím, kdo skrze svou smrt nabízí život. Jeho království není z tohoto světa, jak úžasná pravda! Jeho království je věčné a On navěky sedí na trůnu!

Studijní deník Jistota věčnosti je k dispozici ve dvou formách: zdarma jako PDF ke stažení (najdete dole na této stránce), nebo k zakoupení jako krásný tištěný deník se stránkami pro vaši osobní studii a poznámky přes e-shop Book Depository (naleznete zde).

Nezapomeňte nás sledovat na Facebooku a Instagramu pro každodenní povzbuzení a inspiraci z Božího Slova! Jsme tu pro vás!

Související studium Bible

Nenalezeno

Nejnovější