Evangelium nezná favority

Čtení: Skutky 10, Titus 3:5

SOAP: Skutky 10:34-35, Titus 3:5

Celý svět dnes sleduje vývoj koronavirové pandemie (pozn. text původně vyšel na jaře 2020). Postihla miliony lidí, ale dopad má na nás všechny. Tento nový virus nezná hranic.

Existuje ale i další nemoc, která nezná hranic a zasahuje do života každé z nás: předsudky. Tahle nemoc však není vůbec nová.

Desátá kapitola knihy Skutků je plná vizí, ale v jádru je to příběh falešných dojmů, představ a předsudků.

Petr byl vedoucím apoštolů, nicméně tato kapitola odkrývá jeho přetrvávající přesvědčení, že Ježíšova oběť byla pouze a jedině pro židovský národ. Až skrze své vize a hovory s Kornéliem došel Petr k závěru, že „nyní skutečně vidím, že Bůh nikomu nestraní, ale v každém národě je mu milý ten, kdo v něho věří a činí, co je spravedlivé. To je ta zvěst, kterou Bůh poslal synům izraelským, když vyhlásil pokoj v Ježíši Kristu. On je Pánem všech“ (Skutky 10:34-36). Stalo se tak léta poté, co Kristus zemřel a vstal z mrtvých, ale Petr konečně pochopil, že se mýlil a přiznal svou chybu. Konečně pochopil, že Ježíš byl seslán, aby vykoupil jak Židy, tak i pohany.

Předsudky jsou všudypřítomné a my lidé jsme přišli na způsoby, jak diskriminovat a rozdělovat na základě skoro čehokoliv: rasy, země původu, kultury, náboženství, pohlaví, socioekonomického postavení, věku apod.

Někdy jsou předsudky zcela očividné – jako činy z nenávisti. Tuto formu je jednodušší rozpoznat, ale musíme se naučit nemlčet, když jsme jí svědky. Mnohé předsudky mohou ale být velmi nepatrné a těžko rozpoznatelné. Postupně se stávají pozadím a součástí kultury.

Předsudky mohou být jak úmyslné, tak neúmyslné, ale ať už jsou jakékoliv, mají velký dopad na životy lidí.

Boží láska ale převyšuje lidmi vytvořené hranice. Ježíš přišel, aby nás vykoupil. Nás VŠECHNY.

Modleme se, abychom dokázaly lidi kolem nás vidět Božíma očima, stvořené podle Jeho obrazu.

Modleme se a prosme Boha, aby nám sňal klapky z očí.

Prosme Boha o očištění od jakékoliv předpojatosti, kterou skrýváme, nebo od předsudků, které máme.

Hospodin stvořil život každé z nás podle svého obrazu a touží po spáse každé duše. Dobrá zpráva evangelia se má sdílet, ne schovávat pro sebe. Byly jsme vykoupené milostí, ne činy, ale dokud na světě existují předsudky, máme před sebou moře práce. Musíme se polepšit. Musíme se chovat lépe. Životy druhých na tom doslova závisí.

Související studium Bible

Nejnovější