Já jsem cesta, pravda a život (Jan 14:6)

Čtení: Jan 13:31–14:31
SOAP: Jan 14:6

„Já jsem ta cesta, pravda a život,“ odpověděl Ježíš. „Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne.“

Janovo evangelium odhaluje mnoho aspektů Ježíšovy služby veřejnosti. Pohyboval se na mnoha různých místech a mluvil s mnoha různými lidmi. Když pak evangelium přejde k Ježíšově osobní službě, události, které Jan popisuje, proběhnou během několika hodin na jednom a tom samém místě. Během poslední večeře, kterou Ježíš strávil se svými učedníky, odhalil ještě něco víc o tom, kým je, skrze své poslední dvě tvrzení.

Jidáš odešel ven, ale mnoho učedníků zatím nechápalo, co má v plánu udělat. A zatímco jim Ježíš odhaloval více o tom, kým je, učedníci nechápali ani Jeho slova o tom, kam jde. Mysleli si, že Ježíš mluví o fyzickém místě, které neznají. Toužili jít s ním. Když se ho zeptali na cestu, Ježíš jim odpověděl: „Já jsem ta cesta, pravda a život.“

Ježíš je Cestou. Je jedinou cestou k Otci – nikdo nepřichází k Otci než skrze něj. Pokud známe Ježíše, známe i Otce, a bez Ježíše nemůžeme znát ani Otce. Ježíš znovu vysvětlil svůj vztah k Otci a potvrdil své božství jako Syn Boží. On je cesta, jediná cesta, k Otci.

Ježíš je Pravda. Je ztělesněním Božího slova. To on je Slovo, které se stalo tělem, a které přišlo žít mezi námi, abychom mohli poznat Otce (Jan 1). V něm nacházíme všechny Boží vlastnosti. Když posloucháme Jeho přikázání, je to proto, že věříme, že On je pravda. Ježíš se navracel zpět k Otci a proto zaslíbil, že pošle Utěšitele, Ducha pravdy, který žije v Jeho následovnících. Duch pravdy žije v těch, kteří věří v Ježíše a přijali Jeho svědectví.

Ježíš je Život. I když tomu učedníci zatím nerozuměli, Ježíš nepřestával poukazovat na svoji nadcházející smrt. Jeho smrt však nebyla trvalá: On žije! A protože On žije, pak budeme žít i my (Jan 14:19). On je ten, který má moc nad smrtí a hrobem, a ten, který má moc dát nám věčný život.

On je cesta, pravda a život.

Studijní deník Jistota věčnosti je k dispozici ve dvou formách: zdarma jako PDF ke stažení (najdete dole na této stránce), nebo k zakoupení jako krásný tištěný deník se stránkami pro vaši osobní studii a poznámky přes e-shop Book Depository (naleznete zde).

Nezapomeňte nás sledovat na Facebooku a Instagramu pro každodenní povzbuzení a inspiraci z Božího Slova! Jsme tu pro vás!

Související studium Bible

Nenalezeno

Nejnovější