Jeho svědectví je pravdivé (Jan 21:24–25)

Čtení: Jan 21
SOAP: Jan 21:24–25

“To je ten učedník, který vydává svědectví o těchto věcech a zapsal je;
a víme, že jeho svědectví je pravdivé. Ježíš ovšem udělal i mnoho jiných věcí.
Kdyby měly být všechny jednotlivě vypsány, mám za to,
že by bylo napsáno tolik knih, že by se ani nevešly na svět.”

Může se zdát zvláštní, že poslední slova Janova evangelia jsou spíše o autorovi namísto o Ježíši. Janova konečná slova však čtenáři objasňují, proč mu lze věřit, když říká, že Ježíš Kristus je Boží Syn a jediná cesta k věčnému životu. V celém tomto evangeliu vidíme rozdíly mezi Janem, autorem textu, a Petrem. I když se nám může zdát povýšené, že Jan sám sebe nazývá „učedníkem, kterého Ježíš miloval“, Janův záměr nebyl povýšit sám sebe z pýchy, ale spíše dokázat svou spolehlivost jako svědka vzkříšeného Krista.

Během Ježíšova posledního jídla s učedníky se Jan posadil vedle Ježíše a položil hlavu na Ježíšovu hruď, zatímco Petr seděl naproti (13:23-25). Po Ježíšově zatčení zůstal Petr u dveří, zatímco Jan šel do veleknězova dvora (18:15-16). Petr té noci Ježíše zapřel, zatímco Jan u něj zůstal až do okamžíku Jeho smrti (18:27, 19:27). Když jim Marie přinesla zprávy, Petr a Jan utíkali k místu, kde byl Ježíš pohřben. Jan byl rychlejší než Petr a uvěřil, zatímco Petr nerozuměl tomu, co se událo (20:2-9). A během jejich poslední rybářské výpravy to byl Jan, který jako první rozpoznal Ježíše na břehu (21:7).

Rozdíl mezi těmito dvěma učedníky nemá být Petrovi urážkou, protože byl Ježíšem obnoven, nikoliv odsouzen. Petr byl tím, kterého Ježíš pověřil, aby krmil a vedl Jeho ovce. V době, kdy byl tento text nejpravděpodobněji sepsán, byl Petr vedoucím církve v Jeruzalémě. Pokud je Petrovo svědectví spolehlivé, pak je stejně spolehlivé i svědectví Jana.

Můžeme věřit, že jsou slova Janova evangelia pravdivá. On je důvěryhodným svědkem života a díla Ježíše. Na konci naší studie se můžeme zamyslet nad spolehlivostí Janova svědectví. Věříte, že jsou tyto události pravdivé? Věříte, že Ježíš je opravdu Božím Synem a jedinou cestou k věčnému životu? Vložily jste v něj svou víru? Pokud ne, můžete teď strávit nějaký čas přemýšlením nad tím proč nevěříte. Pokud věříte, sdílejte své přesvědčení s dalšími. Janovo svědectví nebylo určeno pouze těm, kdo věří. Bylo sepsáno, aby celý svět poznal, že Ježíš je Syn Boží a že v Jeho jménu je život!

Studijní deník Jistota věčnosti je k dispozici ve dvou formách: zdarma jako PDF ke stažení (najdete dole na této stránce), nebo k zakoupení jako krásný tištěný deník se stránkami pro vaši osobní studii a poznámky přes e-shop Book Depository (naleznete zde).

Nezapomeňte nás sledovat na Facebooku a Instagramu pro každodenní povzbuzení a inspiraci z Božího Slova! Jsme tu pro vás!

Související studium Bible

Nejnovější