Nedrž mě (Jan 20:17)

Čtení: Jan 20:1–18
SOAP: Jan 20:17

„Nedrž mě,“ řekl jí Ježíš. „Ještě jsem nevystoupil ke svému Otci.
Jdi ale k mým bratrům a vyřiď jim: ‚Vystupuji ke svému Otci a k vašemu Otci, ke svému Bohu a k vašemu Bohu.‘

Ježíšova smrt přišla pro učedníky náhle. Během jednoho dne se přešli od stolu a společného jídla s Ježíšem k tomu, že se stali svědky Jeho smrti z rukou Římanů. O několik dní později šla Marie Magdaléna k hrobce, ale kámen byl odvalen a Ježíšovo tělo tam nebylo. Nerozpoznala zázrak, který se stal – že ten, který má moc nad smrtí smrt porazil. Když k hrobce dorazil Petr s dalším učedníkem (o kterém víme, že to byl Jan), byli také ohromeni. Jan uviděl, že Ježíšovo tělo zmizelo a uvěřil. Smrt nedokázala změnit skutečnost, že Ježíš Kristus je Boží Syn a jediná cesta k věčnému životu.

Marie u hrobky zůstala. Když se jí Ježíš zjevil, nepoznala ho hned. Poznala ho až tehdy, když k ní promluvil jménem – On je Dobrým pastýřem, který své ovce volá jménem (Jan 10:3). Když uslyšela Jeho hlas, poznala, že svého Pána.

Pokyny, které jí pak Ježíš dal, se mohou zdát zvláštní. Přikázal jí, aby se ho nedotýkala, protože ještě nevystoupil k Otci. Namísto toho jí řekl, aby šla říct svým bratrům, že Ježíš vystupuje k Otci. Vzkříšení změnilo naprosto vše. Nic už nikdy nebude stejné. Ježíšovy instrukce Marii ukázaly, že ani On není stejný, jejich vztah se změnil, a způsob, jakým ona a další věřící komunikují s Otcem se také změnil.

Ježíš nebyl stejný, jeho tělo bylo obnovené, vzkříšené a celistvé. Navracel se k Otci, aby byl oslaven. Ježíšovy pokyny ukázaly Marii, že jejich vztah se změnil. Nebylo to tak, že by Marii bylo zakázáno se Ježíše fyzicky dotýkat (v nadcházejících událostech se Ježíše učedníci dotýkají), ale její vztah k němu už nebyl založen na fyzické blízkosti. Namísto toho byl založen na Jeho spasitelském díle a její víře v Něj.

Ježíš v Janově evangeliu před tímto setkáním mluví o Bohu jako o svém Otci. Zde mu ale říká „můj Otec a váš Otec“. Jan naznačuje změnu v tom, jak se učedníci vztahují k Bohu před vzkříšením. Nyní jsou to děti Boží, spoludědicové Kristovi. Díky Ježíši měli přistup k Otci, přístup k osobnímu vztahu s Ním, a přístup k věčnému životu. Vzkříšení změnilo naprosto vše. Díky tomu, že Ježíš žije, máme zabezpečené místo ve věčnosti u Boha – když v Něj uvěříme. Naše věčnost s Ním je zajištěná.

Studijní deník Jistota věčnosti je k dispozici ve dvou formách: zdarma jako PDF ke stažení (najdete dole na této stránce), nebo k zakoupení jako krásný tištěný deník se stránkami pro vaši osobní studii a poznámky přes e-shop Book Depository (naleznete zde).

Nezapomeňte nás sledovat na Facebooku a Instagramu pro každodenní povzbuzení a inspiraci z Božího Slova! Jsme tu pro vás!

Související studium Bible

Nenalezeno

Nejnovější