Odevzdejme vše

Čtení: Skutky 9

SOAP: Skutky 9:31

Miluju příběhy o Bohu. A vy? Skutky apoštolů 9 nám dávají nahlédnout do jednoho z nejsilnějších příběhů vykoupení v historii lidstva. Muž se zatvrzelým srdcem a odhodlaností zničit křesťanství se setkává s Ježíšem a jeho život je navždy proměněn.

Pavel se obrátil od své pýchy a odevzdal svůj život Spasiteli. Mám husí kůži, když si představím, jak ho Ježíš zastavil a navždy změnil.

Pastor církve, které jsem součástí, rád říká, že vztah s Ježíšem mění naprosto vše. Tohle platilo i v případě Pavla. Už nikdy se nevrátil k tomu, kým byl dřív.

A co vy, mé milé? Už jste s Ježíšem někdy prožily chvíli jako byla ta na cestě do Damašku? Otevřel vám oči natolik, abyste viděly, že potřebujete odpuštění? Přijaly jste tu dobrou zprávu, že už se nemusíte snažit samy zachránit, protože Ježíš zemřel namísto vás? Stejně jako Pavel máme i my možnost všechno odevzdat Ježíši a zakusit Jeho nádhernou milost.

Nezapomínejme, že Pavel během své cesty jako křesťan čelil odporu a neporozumění, (ale přesto vytrval?). Každý den se musel znovu rozhodnout pro Ježíše. I když to bylo těžké a neviděl vždy Boží zaopatření, nepřestával se rozhodovat pro Krista. Udržel (si?) víru (zdárně?) až do konce.

Abychom mohly jít za Kristem naplno, musíme si přivlastnit jiný úhel pohledu než ten, který mají lidé tohoto světa. Musíme být ochotné jít za Ježíšem, namísto za uspokojením naší přirozenosti. Stejně jako věřící rané církve ve Skutcích, kterým Pavel sloužil, musíme být i my připraveny dát svůj život všanc.

Následovníci Krista z rané církve volili bázeň před Hospodinem namísto strachu z lidí, i když čelili pronásledování a utrpení.

„A tak církev v celém Judsku, Galileji a Samaří měla klid, vnitřně i navenek rostla, žila v bázni Páně a vzrůstala počtem, protože ji Duch svatý posiloval.“ – Skutky 9:31

Milé sestry v Kristu, nikdy nebudeme litovat, když své životy odevzdáme Bohu jako živou oběť. Zemřít sobě samé a odevzdat se Ježíši přináší to nejsladší ovoce:

  • I když čelíme mnoha problémům, zakoušíme Boží pokoj.
  • Když padáme pod jejich tíhou, sám Hospodin nám dává sílu.
  • Během dní, kdy se cítíme sklíčené, Duch svatý nám přináší útěchu a moudře nám radí.

Rozhodněme se tedy ještě dnes, že každý den začneme prohlášením: „Ježíši, vše Ti odevzdávám.“ Důvěřujme, že nás Duch svatý zmocní nadpřirozeným pokojem, silou a povzbuzením. Každý z našich proměněných životů bude svědectvím o Spasiteli, který je cestou, pravdou a životem.

– Lyli

 

Studijní deník Zmocněná je k dispozici zdarma jako PDF ke stažení (najdete na této stránce).

Nezapomeňte nás sledovat na Facebooku a Instagramu pro každodenní povzbuzení a inspiraci z Božího Slova! Jsme tu pro vás!

Související studium Bible

Nejnovější