Pojďme do toho naplno

Čtení: Skutky 5

SOAP: Skutky 5:42

Kdykoliv poslední dobou otevřu Instagram, ukazuje se mi neustále reklama na jedno tričko. Je to tričko s nápisem: „Vše je fajn“, který se pod sebou v několika barvách opakuje. Jako by mě opakování téhle fráze nakonec mělo přesvědčit, že je to pravda – všechno je fajn. Během posledních pár měsíců jsem začala více vnímat potřebu tohoto světa „spravit“ všechno chytlavými frázemi a chytrými vynálezy.

V tu samou dobu mi Bůh dal na srdce půst od nakupování. Rychlé online nákupy se staly velmi jednoduchým řešením v situacích, kdy se cítím zaplavená pocity, kterým nerozumím. Namísto hledání Boha a práce na tom, abych byla duchovně zdravá, jsem si často vybírala méně bolestivou, avšak neúčinnou cestu řešení problémů, ze které se časem stala modla. Duch svatý ale začal otevírat mé oči sdělením a myšlenkám, kterými mě tento svět obklopuje.

Svět na mě křičel: „Kdybys jen měla TOHLE, všechno by bylo fajn!“

Bůh nás tiše vybízí, abychom mu přinesly všechnu únavu, nedokonalost, obavy, boje a pochybnosti a nechaly je u Něj. Pravdou je, že všechno nebude fajn. Nemusíme z toho ale dělat překážku nebo výmluvu pro to, abychom to vzdaly. Můžeme se rozhodnout, stejně jako muži a ženy rané církve, a nacházet radost ve svědčení o naději, kterou máme v Ježíši.

Pátá kapitola knihy Skutků pojednává o tom, jak důležité je odevzdávat Ježíši naprosto vše v našich životech (verše 1-11), o znamení a divech, které se děly v Jeruzalémě skrze apoštoly (verše 12-16), a o uvěznění, osvobození, výslechu, bití a znovu-osvobození těchto apoštolů (verše 17-42). Apoštolové nežili život podle fráze „všechno je fajn“. Byli si vědomi toho, že za Ježíše budou možná muset položit život, ale věděli, že šíření evangelia za to stojí.

Pokud jsme připravené jít za něčím naplno, komplikace a oběti, které nás cestou potkají, mohou být důvodem radosti.

Ve verši 34 čteme o farizejci jménem Gamaliel, který díky předešlým zkušenostem přemluvil velekněží, aby apoštoly nechali jít. Tvrdil, že pokud je jejich dílo z lidí, rozpadne se časem samo. Pokud je ale z Boha, tak nic, co by udělali, Boží plány nedokáže zastavit. Velekněží s ním souhlasili, a i když byli apoštolové zbičováni, byli nakonec propuštěni „s radostnou myslí, že se jim dostalo té cti, aby nesli potupu pro jeho jméno“ Skutky apoštolů 5:41.

A nepřestávali vyučovat a kázat.

„Dále učili den co den v chrámě i po domech a hlásali evangelium, že Ježíš je Mesiáš.“ Skutky apoštolů 5:42

Všechno není fajn. Ale s radostí v našem srdci, moudrostí a mocí Ducha svatého můžeme čelit „ne-fajn“ chvílím a okolnostem s milostí a dobrou zprávou Ježíše Krista. Nepřestávejme jít za tím, k čemu nás Bůh povolává. Tento svět nepotřebuje další náplast nebo chytré tričko. Potřebuje nás, ženy, které jsou ochotné pomáhat druhým milovat Boha nesmírně.

– Crystal

 

Studijní deník Zmocněná je k dispozici zdarma jako PDF ke stažení (najdete na této stránce).

Nezapomeňte nás sledovat na Facebooku a Instagramu pro každodenní povzbuzení a inspiraci z Božího Slova! Jsme tu pro vás!

Související studium Bible

Nejnovější