Sjednoceni evangeliem

Čtení: Skutky 6

SOAP: Skutky 6:7

„Boží slovo se šířilo a počet učedníků v Jeruzalémě se mocně rozrůstal. Také veliké množství kněží přijalo víru.“  – Skutky 6:7

Miluju Boží Slovo a fakt, že nikdo a nic nedokáže zastavit jeho šíření. Boží Slovo má moc a přináší spásu. Všude na světě jsou lidé, kteří ho potřebují číst a slyšet, aby byli spaseni. Boží Slovo se šíří díky věrným učedníkům.  Od škol a kanceláří až po celá města a národy.

Slovo učedník pochází z řeckého slova „mathetes“ a znamená „následovník“ nebo „ten, kdo se učí“. My jsme učedníci Krista – učíme se od Něj a následujeme Ho. Bůh zmocňuje všechny skutečné učedníky svým Slovem a Duchem svatým. Duch svatý nám pak pomáhá šířit Boží lásku a evangelium ve světě, který Boha zatím nezná.

Předtím, než Kristus učedníky opustil, modlil se za to, aby byli jednotní stejně, jako je on v jednotě s Otcem. Vždy mě zajímalo, proč se v tu chvíli modlil zrovna za tohle. Nepřimlouval se za bohatství nebo ochranu, ale naléhavě Otce žádal o jednotu. Proč? Protože věděl, že aby Jeho následovníci mohli šířit Boží lásku, musí být sjednocení. Jeden člověk nedokáže udělat vše a být na několika místech najednou. Každá z nás je součástí Kristova těla a máme různá a výjimečná obdarování. K šíření evangelia však musíme být jednotné v duchu.

Sjednocené jedna s druhou, s Duchem svatým a s Božím Slovem jsme zmocněné přinášet s sebou Ježíše všude, kam jdeme.

Otázkou je, zda žijeme s věřícími v jednotě nebo ne. Jsme zapálené ke čtení Božího Slova? Vyhledáváme Boží království každý den? Jedině pak se mohou lidé kolem nás odevzdat Ježíši. V dnešním oddílu Písma čteme o kněžích, kteří uctívali modly. V našem životě je to možná otec, matka, syn, dcera nebo kolegyně v práci, kteří zatím nepoznali Ježíše.

Otče, děkuji Ti za Tvého Ducha svatého a za Tvé Slovo, které nám pomáhá být skutečnými učedníky. Děkuji Ti za dnešní připomenutí, že nám skrze Tvého Syna byla dána moc. Modlím se za všechny Tvé děti po celém světě, aby poznaly tento úžasný dar a moc, kterou jsi použil k rozšíření svého Slova do každého kouta světa. V Ježíšově jménu, Amen.

Ebos

 

Studijní deník Zmocněná je k dispozici zdarma jako PDF ke stažení (najdete na této stránce).

Nezapomeňte nás sledovat na Facebooku a Instagramu pro každodenní povzbuzení a inspiraci z Božího Slova! Jsme tu pro vás!

Související studium Bible

Nejnovější