Život plný toho, na čem opravdu záleží

Čtení: Skutky 7:54-8:3, Žalmy 116:15

SOAP: Skutky 7:59-60

„…a řekl: ‚Hle, vidím nebesa otevřená a Syna člověka, stojícího po pravici Boží.“ – Štěpán, Skutky 7:56

Když členové rady uslyšeli, co jim Štěpán říká, rozzuření pravdou, kterou nechtěli slyšet, začali křičet a zacpávat si uši a všichni se na něj vrhli, aby ho odtáhli pryč z města a ukamenovali.

Jejich reakce potvrdila Štěpánova slova: byli stejní jako jejich otcové, kteří vraždili ty, jež poslal Bůh.

Uprostřed veškeré té nenávisti Štěpán vzhlédl a uviděl Ježíše. Ale nebylo to jen tak, uviděl ho STÁT na jeho počest! Tahle představa mi vhání slzy do očí! I když lidé kolem Štěpána nenáviděli, Ježíš se postavil na jeho počest a dal mu najevo, že při něm stojí, i když všichni ostatní byli proti němu.

Ježíš se ten den nepostavil zázračně do cesty kamenům, které ukončily život Štěpána. Místo toho se postavil na počest života, který byl stráven tím, na čem opravdu záleží.

Příběh Štěpána mi připomíná, že na délce mého života nezáleží. Na čem záleží je, jak se rozhodneme dny, které nám byly dány, prožít.

Štěpán zemřel jako mladý muž, ale Hospodin si jeho život použil ke změně směru dějin a k tomu, aby celý svět vzplál pro Jeho slávu.

Musíme si dávat pozor na to, čemu v životě říkáme tragédie a úspěch. Z pohledu světa by se Štěpánův život mohl zdát jako tragédie – krátký život mladého muže. Z Božího pohledu byl ale Štěpánův život jako sirka, která zažehla tento svět – a začalo to jeho jiskrou.

Jaká byla Štěpánova reakce na ty, kteří ho nenáviděli? Modlil se za ně.

„Když Štěpána kamenovali, on se modlil: „Pane Ježíši, přijmi mého ducha!“ Pak klesl na kolena a zvolal mocným hlasem: „Pane, odpusť jim tento hřích!“ To řekl a zemřel.“ – Skutky 7:59-60

Ať už si lidé mysleli cokoliv, Štěpánův život nebyl promarněn.

V davu přihlížejících byl jeden mladý muž jménem Saul. Držel a hlídal roucha těch, co Štěpána kamenovali. Saul nebyl pouhým divákem této vraždy, ale aktivně ji podporoval (Skutky 7:56, 8:1).

Ten den započalo pronásledování křesťanů v Jeruzalémě. Saul doufal, že dokáže zničit celou jejich církev a začal muže i ženy za jejich víru věznit. Saul si ale neuvědomil, že tím naopak napomohl šíření evangelia, protože díky tomuto pronásledování začali křesťané utíkat do Judska, Samařska a dalších částí světa. Je to krásným důkazem toho, že co Satan zamýšlí ke zlému, Bůh si dokáže použít k dobru. Nikdy na tuto pravdu nezapomínejme. Platila jak tehdy, tak i dnes.

O pouhou jednu kapitolu později čteme o setkání Saula s Ježíšem, které navždy proměnilo jeho život (Skutky apoštolů 9). Jeho příběh nám připomíná, že nikdo není příliš daleko od Boha. Od chvíle obrácení se Saulovi začalo říkat Pavel. Může se to zdát jako malá změna jména, ale ukazuje na obrovskou změnu v jeho životě a obrácení k víře v Krista.

Bůh nadále mění životy. Co dělal kdysi, dokáže i dnes a zítra. Žádný život není ztracen natolik, aby se k němu Bůh nedokázal dostat.

Tolikrát jsem přemýšlela nad příběhem těchto dvou mužů, Štěpána a Pavla, a zajímalo by mě, zda Pavel někdy přemýšlel nad svým podílem na smrti Štěpána. Zajímalo by mě, kolikrát se Pavel navracel k posledním slovům Štěpána a jeho odpuštění, které i tváří v tvář smrti nabízel těm, kteří ho mučili. Přinášely mu tyto vzpomínky uspokojení nebo smutek? Nebo možná směs obojího?

Bůh si Štěpánovu bolest a utrpení použil – a použije si i tu vaši.

Existuje větší plán našich životů než ten, který z našeho pozemského úhlu pohledu vidíme. Bůh působí skrze naši bolest a utrpení stejně jako to dělal u Štěpána: aby svědčil světu, který nás pozoruje. Možná si používá i váš život k tomu, aby plamen víry hořel dál.

Milujme Boha nesmírně!

– Angela

 

Studijní deník Zmocněná je k dispozici zdarma jako PDF ke stažení (najdete na této stránce).

Nezapomeňte nás sledovat na Facebooku a Instagramu pro každodenní povzbuzení a inspiraci z Božího Slova! Jsme tu pro vás!

Související studium Bible

Nejnovější